SBT Bài 41 : Cấu tạo vũ trụ

Giải Bài 41.14 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7

41.14 Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thà những câu có nội dung đúng. A. Thiên hà…          B. Punxa…           C. Quaza…             D. Hốc đen… a)   là sao không phát sáng, cấu tạo bởi một loại chất có khối …

Giải Bài 41.14 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7Read More »

Giải Bài 41.12 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7

Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ) 41.12. Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ) 0 3 6 …

Giải Bài 41.12 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7Read More »

Giải Bài 41.7, 47.8, 47.9, 47.10, 41.11 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời : Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh ; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là : 41.7. Mặt Trời thuộc loại sao A. trắt trắng B. kềnh đỏ. C. trung bình giữa trắt trắng và kềnh đỏ. D. nơtron. …

Giải Bài 41.7, 47.8, 47.9, 47.10, 41.11 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7Read More »