SBT Bài 40 : Các hạt sơ cấp

Giải Bài 40.5 trang 120 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7

Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không ? 40.5*. Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không ? (e^-) + e+ = 2(gamma ) (êlectron + pôzitron ⟹ hai phôtôn) Hướng dẫn giải Trong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng …

Giải Bài 40.5 trang 120 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 chương 7Read More »