SBT Bài 29+30+31. Luyện tập chung

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1

Mua 4 quả trứng thì phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 7 quả trứng như thế phải trả bao nhiêu tiền? Đề bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 1: ({1 over {10}}) =…………..;                    1 gấp ({1 over {10}}) ……….lần b) ({1 over {10}}:{1 …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1

Một sân vận động hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên. Hỏi diện tích sân vận động đó bằng bao nhiêu mét vuông? Đề bài 1. Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1

Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi. Đề bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}}) b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1Read More »