SBT Bài 28. Luyện tập – VBT Toán 5

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông Đề bài 1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông a) 12 ha = …………….                      5km2 = …………… b) 2500dm2 = …………. …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1Read More »