SBT Bài 27. Héc-ta

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Đề bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 7ha = …….m2 16ha = ……..m2 1km2 = ……..ha 40km2 = ………ha (eqalign{& {1 over {10}}ha, = ,……….{m^2} cr & {1 over 4}ha = ,…………{m^2} cr & {1 over {100}}k{m^2} = ………ha cr & …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 chương 1Read More »