SBT Bài 156. Luyện tập chung

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 83 bài 156 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính giá trị của biểu thức : 1. Tính giá trị của biểu thức : a. (10728 + 11605) x 2 = b. (45728 – 24811) x 4 = c. 40435 – 32528 : 4 …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »