SBT Bài 154+155. Luyện tập

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 82 bài 155 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 1. Một người đi xe …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »

Giải Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3 trang 81 bài 154 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ? 1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào …

Giải Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »