SBT Bài 153. SBT Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Giải Câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4

Giải câu 1, 2, 3 trang 80 bài 153 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ? 1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế …

Giải Câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 phần 4Read More »