SBT Bài 153: LUYỆN TẬP CHUNG

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83 phần 6

3.Đặt tính rồi tính :   (eqalign{  & 859……958  cr  & 700……698  cr  & 599……601 cr} )                                            (eqalign{  & 300 + 7{rm{         }}……307  cr  & 600 + 80 + 4{rm{  }}…..648  cr  & 300 + 76{rm{       }}…..386 cr} ) 2. a)Khoanh vào số bé nhất : 672 ; 762 ; 567 ; 576. b)Viết các …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83 phần 6Read More »