SBT Bài 152. Luyện tập chung

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81 phần 6

1.Viết (theo mẫu) : 1.Viết (theo mẫu) : Đọc số Viết số Trăm Trục Đơn vị Năm trăm mười bảy 517 5 1 7 Hai trăm tám mươi lăm           934           2 0 8     7 2 0   2.Số ?   (eqalign{  & 624…..542  …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81 phần 6Read More »