SBT Bài 151. Luyện tập

Giải Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 80 phần 6

1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau : 1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau :   a)Hỏi trong tú An có tất cả bao nhiêu tiền ? b)An mua bút chì hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền ? Bài giải             …………………………………………………………………………………………             …………………………………………………………………………………………             ………………………………………………………………………………………… …

Giải Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 80 phần 6Read More »