SBT Bài 150: TIỀN VIỆT NAM

Giải Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79 phần 6

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 2.Khoanh vào chữ đặt trước chú lợn chứa ít tiền nhất   3.Tính : 200 đồng + 500 đồng =…………….              800 đồng + 100 đồng = …………….. 900đồng – 400 đồng =…………….               700 đồng – …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79 phần 6Read More »