Sách bài tập Lý 11 nâng cao

Giải Sách bài tập Lý 11 nâng cao – Chương II: Dòng điện không đổi

Bài 2.36 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột acquy có suất điện động E = 2 V, điện trở trong (r = 1Omega ) và có dung lượng q = 240 A.h.a, Tính điện năng của acquy.b, Nối hai cực của acquy với một điện trở (R = 9Omega ) …

Giải Sách bài tập Lý 11 nâng cao – Chương II: Dòng điện không đổiRead More »

Giải Sách bài tập Lý 11 nâng cao – Chương I: Điện tích. Điện trường

Bài trắc nghiệm bài 1.1 trang 5 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 11 nâng caoChọn phát biểu đúng.Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r. Di chuyển để khoảng cách giữa hai điện tích đó giảm đi hai lần nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn điện tích của chúng. Khi …

Giải Sách bài tập Lý 11 nâng cao – Chương I: Điện tích. Điện trườngRead More »