Sách bài tập Lý 10 cơ bản

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài Tập Cuối Chương VII

VII.1. Một thanh đồng thau hình trụ có tiết diện 25 cm2 bị nung nóng từ nhiệt độ 0°C đến 100°C. Xác định lực nén tác dụng vào hai đầu thanh này để độ dài của thanh giữ nguyên không đổi. Cho biết đồng thau có hệ số nở dài là 18.10-6 K-1 và suất …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài Tập Cuối Chương VIIRead More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 38: Sự Chuyển Thể Của Các Chất

Bài 38.1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.A. Q = 0,34.103J. B. Q = 340.105 J.C. Q = 34.107J. D. Q = 34.103 …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 38: Sự Chuyển Thể Của Các ChấtRead More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 39: Độ Ẩm Của Không Khí

Bài 39.1 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào ?A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối đều tăng như nhau.B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 39: Độ Ẩm Của Không KhíRead More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 36: Sự Nở Vì Nhiệt Của Vật Rắn

Bài 36.1 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 10°C. Độ dài của thanh dầm sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài trời là 40°C. Cho biết hộ số nở dài của sắt là 11.10-6 …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 36: Sự Nở Vì Nhiệt Của Vật RắnRead More »

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 37: Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng

Bài 37.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Một vòng nhôm mỏng có đường kính 50 mm và trọng lượng P = 68.10-3 N, được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho biết hệ số lực căng bể mặt của nước là …

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 37: Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất LỏngRead More »