Phenol

Giải Câu 2 trang 235 SGK Hóa Học 11 Nâng cao – Chương 8

Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng. Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa …

Giải Câu 2 trang 235 SGK Hóa Học 11 Nâng cao – Chương 8Read More »

Giải Câu 3 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 8

Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen: Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen: a) (o – Br{C_6}{H_4}C{H_2}Br + NaOH({rm{dd}}) to )              b) (p – HOC{H_2}{C_6}{H_4}OH + HBr to ) c) (m – HOC{H_2}{C_6}{H_4}OH + NaOH({rm{dd}}) to )  …

Giải Câu 3 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 8Read More »

Giải Câu 4 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 8

Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế etano, và phenol như thế nào ? Viết sơ đồ phản ứng. Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế etano, và phenol như thế nào ? Viết sơ đồ phản ứng. Giải Sơ đồ điều chế etanol trong công nghiệp: ({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} to {C_6}{H_{12}}{O_6} to …

Giải Câu 4 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 8Read More »