On tap cuoi nam SBT toan 11 nc

Ôn tập cuối năm – Giải SBT Hình học 11 nâng cao

Câu 1 trang 221 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường thẳng a và vectơ (overrightarrow u ) có giá vuông góc với a. Gọi F là phép hợp thành của đối xứng trục Đa. Gọi F là phép hợp thành của đối xứng trục Đa và tịnh tiến ({T_{overrightarrow u }}). Với điểm …

Ôn tập cuối năm – Giải SBT Hình học 11 nâng caoRead More »