Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán học 6

Giải Bài 178 trang 68 SGK chương 3 số học 6

Giải bài 178 trang 68 SGK Toán 6 tập 2. “Tỉ số vàng” Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập đã ý thức được tỉ số “đẹp” trong các công trình xây dựng Đề bài “Tỉ số vàng” Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập đã ý thức được tỉ số …

Giải Bài 178 trang 68 SGK chương 3 số học 6Read More »

Giải Bài 176 trang 67 SGK chương 3 số học 6

Giải bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Tính: Đề bài Tính: a) (1{{13} over {15}}.{left( {0,5} right)^2}.3 + left( {{8 over {15}} – 1{{19} over {60}}} right):1{{23} over {24}}) b) ({{left( {{{{{11}^2}} over {200}} + 0,415} right):0,01} over {{1 over {12}} – 37,25 + 3{1 over 6}}}) Lời giải chi tiết a) …

Giải Bài 176 trang 67 SGK chương 3 số học 6Read More »

Giải Bài 177 trang 68 SGK chương 3 số học 6

Giải bài 177 trang 68 SGK Toán 6 tập 2. Công thức đổi từ độ C sang độ F là: Đề bài Độ C và độ F Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ dầu của Celsius, đọc là Xen – xi – ớt – xơ ). …

Giải Bài 177 trang 68 SGK chương 3 số học 6Read More »

Giải Bài 175 trang 67 SGK chương 3 số học 6

Giải bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy? Đề bài Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một …

Giải Bài 175 trang 67 SGK chương 3 số học 6Read More »