Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 9

Giải Bài 18 trang 135 SGK ôn tập cuối năm

Giải bài 18 trang 135 SGK Toán 9 tập 2. Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: m2) bằng số đo thể tích (đơn vị: m3). Đề bài Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: (m^2)) bằng số đo thể tích (đơn vị: (m^3)). Tính bán kính hình cầu, …

Giải Bài 18 trang 135 SGK ôn tập cuối nămRead More »

Giải Bài 16 trang 135 SGK ôn tập cuối năm

Giải bài 16 trang 135 SGK Toán 9 tập 2. Một mặt phẳng chứa trụ OO’ của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó. Đề bài Một mặt phẳng chứa …

Giải Bài 16 trang 135 SGK ôn tập cuối nămRead More »

Giải Bài 14 trang 135 SGK ôn tập cuối năm

Giải bài 14 trang 135 SGK Toán 9 tập 2. Dựng tam giác ABC, biết BC = 4cm, góc A = 60o, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 1cm. Đề bài Dựng tam giác (ABC), biết (BC = 4cm), góc (widehat {A} = 60^0), bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng …

Giải Bài 14 trang 135 SGK ôn tập cuối nămRead More »