Ôn tập cuối năm Hình học

Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABC. Cho hình chóp S.ABC. Biết rằng các điểm A, B, C và các trung điểm A‘, B‘, C‘ của các cạnh SA, SB, SC cùng thuộc một mặt cầu bán kính R. 1. Chứng minh rằng tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC thuộc đường cao SH của hình chóp. …

Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.Read More »

Giải SBT Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao – Cuối năm

Giải bài tập Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (4.dfrac{{1 – cos alpha }}{{1 + cos alpha }} – dfrac{2}{{{{cos }^2}dfrac{alpha }{2}}} + 3), (giả sử (cos dfrac{alpha }{2} ne 0)) Giải: Đặt (t = tan dfrac{alpha }{2}), thì (begin{array}{l}4.dfrac{{1 – cos alpha …

Giải SBT Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải SBT Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao – Cuối năm

Giải bài tập Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (4.dfrac{{1 – cos alpha }}{{1 + cos alpha }} – dfrac{2}{{{{cos }^2}dfrac{alpha }{2}}} + 3), (giả sử (cos dfrac{alpha }{2} ne 0)) Giải: Đặt (t = tan dfrac{alpha }{2}), thì (begin{array}{l}4.dfrac{{1 – cos alpha …

Giải SBT Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải SBT Câu 18 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Cuối năm

Giải bài tập Câu 18 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn tâm O, bán kính R. Điểm A cố định thuộc đường tròn, đường kính BC quay quanh O, (BC không trùng với OA). Đặt (widehat {ABC} = alpha ). Điểm S nằm trong …

Giải SBT Câu 18 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải SBT Câu 19 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Cuối năm

Giải bài tập Câu 19 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy bằng a. Lấy điểm B1 thuộc BB’, điểm C1 thuộc CC’. Đặt (B{B_1} = x,C{C_1} = y). a) Tam giác AB1C1 có thể vuông ở A được không? Tìm hệ …

Giải SBT Câu 19 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Cuối nămRead More »

Giải SBT Câu 19 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Cuối năm

Giải bài tập Câu 19 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy bằng a. Lấy điểm B1 thuộc BB’, điểm C1 thuộc CC’. Đặt (B{B_1} = x,C{C_1} = y). a) Tam giác AB1C1 có thể vuông ở A được không? Tìm hệ …

Giải SBT Câu 19 trang 224 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Cuối nămRead More »