Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Giải Bài 57 trang 129 SGK chương 4 hình học 8

Giải bài 57 trang 129 SGK Toán 8 tập 2. Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148), Đề bài Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148) Hướng dẫn: Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều   Áp …

Giải Bài 57 trang 129 SGK chương 4 hình học 8Read More »

Giải Bài 58 trang 129 SGK chương 4 hình học 8

Giải bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2. Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo. Đề bài Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.   Áp dụng công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật …

Giải Bài 58 trang 129 SGK chương 4 hình học 8Read More »

Giải Bài 56 trang 129 SGK chương 4 hình học 8

Giải bài 56 trang 129 SGK Toán 8 tập 2. Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146). Đề bài Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146). a) Tính thể …

Giải Bài 56 trang 129 SGK chương 4 hình học 8Read More »

Giải Bài 55 trang 128 SGK chương 4 hình học 8

Giải bài 55 trang 128 SGK Toán 8 tập 2. A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau: Đề bài A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. …

Giải Bài 55 trang 128 SGK chương 4 hình học 8Read More »

Giải Bài 54 trang 128 SGK chương 4 hình học 8

Giải bài 54 trang 128 SGK Toán 8 tập 2. Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3 cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144. Đề bài Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3 cm, bề mặt của tấm bê tông có …

Giải Bài 54 trang 128 SGK chương 4 hình học 8Read More »