Ôn tập chương III: Đề toán tổng hợp

Giải Bài 3.68 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm C(2;0) và elip (E) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm C(2;0) và elip (E): ({{{x^2}} over 4} + {{{y^2}} over 1} = 1). Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E), biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành …

Giải Bài 3.68 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 3.67 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét tam giác ABC vuông tại A Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,xét tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường thẳng BC là :  (sqrt 3 x – y – sqrt 3  = 0), các đỉnh A và B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn …

Giải Bài 3.67 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3Read More »