Ôn tập chương III: Đề kiểm tra

Giải Đề III trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3

a) Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua điểm  Đề 3 (45 phút)   Câu 1 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (8 điểm)   a) Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua điểm A(0;2) và có một tiêu điểm là ({F_1}left( { – sqrt …

Giải Đề III trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3Read More »

Giải Đề II trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm  Đề 2 (45 phút)   Câu 1 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (6 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm (Mleft( {2;{3 over 2}} right)) a) Viết phương trình đường tròn (C) có đường kính OM ; b) Viết phương …

Giải Đề II trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3Read More »

Giải Đề I trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC Đề 1 (45 phút) Câu 1 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (8 điểm)   Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có ba đỉnh A(1;-1), B(2;-3), C(3;3).  a) Tìm số đo của góc A của tam giá ABC; b) Viết phương …

Giải Đề I trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3Read More »