Ôn tập chương II: Tam giác

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 2 – Hình học 7 Đề bài Bài 1. Cho biết ( Rightarrow widehat {{A_1}} + widehat {BAD} + widehat {{A_3}} = {90^o}) (Delta ABC = Delta HIK), trong đó có (AC = 5cm), (widehat A = {70^o},,widehat C = {50^o}). …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 2 – Hình học 7Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 2 – Hình học 7 Đề bài Bài 1. Bằng tính toán hãy xét xem tam giác sau đây có vuông ahy không, nếu vuông thì vuông tại đỉnh nào? Biết MN = (sqrt 3 ,;,NP = sqrt 5 ;,) và …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 2 – Hình học 7Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 2 – Hình học 7 Đề bài Bài 1. Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC. Gọi M là trung điểm của AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Trên tia …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 2 – Hình học 7Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 2 – Hình học 7 Đề bài Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại B có góc (widehat {{B_1}} = widehat {{B_2}}) (widehat A = {60^o}), kẻ BH vuông góc với AC (H thuộc AC). Qua B kẻ đường thẳng …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 2 – Hình học 7Read More »

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 2 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 2 – Hình học 7 Đề bài Bài 1. Cho tam giác ABC, đường phân giác AD (D thuộc BC), kẻ tia Dx song song với AB, tia Dx cắt AC tại E. Chứng minh tam giác ADE là tam giác …

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 2 – Hình học 7Read More »