Ôn tập chương II: Đề toán tổng hợp

Giải Bài 2.67 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Trên mặt phẳng tọa độ Õ cho điểm Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2;-1) a)Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua gốc tọa độ O; b) Tìm tọa độ điểm C có tung độ bằng 2 sao cho tam giác ABC vuông ở C. Gợi ý làm bài (Xem …

Giải Bài 2.67 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »

Giải Bài 2.66 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;3) và B(4;2). a) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA = DB; b) Tính chu vi tam giác OAB; c) Tính diện tích tam giác OAB. Gợi ý làm bài a) …

Giải Bài 2.66 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »

Giải Bài 2.65 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A(7; – 3), B(8;4), C(1;5). a) Tìm tọa độ điểm D thỏa mãn (overrightarrow {AB}  = overrightarrow {DC} ); b) Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông. Gợi ý làm bài a) (overrightarrow {AB} = overrightarrow {DC} Leftrightarrow left{ …

Giải Bài 2.65 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »