Ôn tập chương II: Đề kiểm tra

Giải Đề III trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Tính diện tích tam giác Câu 1. (8 điểm) Cho tam giác ABC có a = 13, b = 14, c = 15. a)Tính diện tích tam giác ABC; b)Tính cosB, góc B nhọn hay tù? c)Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác; d)Tính độ dài trung tuyến ({m_b}) Gợi …

Giải Đề III trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »

Giải Đề II trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Chứng minh rằng Câu 1. (6 điểm) Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. a) Chứng minh rằng: (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC}  = {{{b^2} + {c^2} – {a^2}} over 2}) b) Chứng minh rằng: (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC}  = A{I^2} – {{B{C^2}} over 4}) với I là trung điểm …

Giải Đề II trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »