Ôn tập chương I – Vectơ – Toán 10

Giải Bài 30 trang 32 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 30 trang 32 SGK Hình học 11. Hai vecto ( i ; j ) là hai vecto của hệ trục tọa độ . Đề bài Trong hệ trục ((O; overrightarrow i ;overrightarrow j), )  tọa độ của vecto (overrightarrow i  + overrightarrow j ) là: a) ((0; 1))             …

Giải Bài 30 trang 32 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 28 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 28 trang 32 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có gốc tọa độ là trọng tâm; A(-2, 2); B(3, 5). Đề bài Cho tam giác (ABC) có gốc tọa độ là trọng tâm; (A(-2; 2); B(3; 5)). Tọa độ của đỉnh (C) là: a) ((-1; -7))           …

Giải Bài 28 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 29 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 29 trang 32 SGK Hình học 10. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng? Đề bài Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng? a) Hai vectơ(left{ matrix{overrightarrow a = ( – 5;0) hfill cr overrightarrow b = ( – 4;0) hfill cr} right.) cùng hướng …

Giải Bài 29 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 26 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 26 trang 32 SGK Hình học 10. Cho A(1, 1); B(-2, -2); C(7, 7). Khẳng định nào đúng? Đề bài Cho (A(1;1); B(-2; -2); C(7; 7)). Khẳng định nào đúng? A. (G(2;2)) là trọng tâm của tam giác (ABC) B. Điểm (B) ở giữa hai điểm (A) và (C) C. Điểm (A) ở giữa hai điểm …

Giải Bài 26 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 27 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 27 trang 32 SGK Hình học 10. Các điểm M(2, 3); N(0, -4); P(-1, 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ của đỉnh A là: Đề bài Các điểm (M(2; 3); N(0; -4); P(-1; 6)) lần lượt là trung điểm các cạnh (BC, …

Giải Bài 27 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »