Ôn tập chương 1 giải tích 12

Ôn tập chương I Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Ôn tập chương I Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo SGK giải tích 12 cơ bản Bài học gồm các phần sau: Lý thuyết Ôn tập chương I Giải tích 12 Ví dụ Ôn tập chương I Giải tích 12 Giải bài tập ôn tập chương I …

Ôn tập chương I Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốRead More »

Ví dụ Ôn tập chương I Giải tích 12

Bài tập minh họa Bài tập 1: Cho hàm số: (y=frac{1}{3}x^3-mx^2+(m^2-m+1)x+1). Tìm m để hàm số: a) Có cực đại và cực tiểu. b) Đạt cực đại tại điểm x=1. Lời giải: TXĐ: (D=mathbb{R}.) Đạo hàm: (y’=x^2-2mx+m^2-m+1). a) Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Hàm số có cực đại và cực tiểu khi và chỉ …

Ví dụ Ôn tập chương I Giải tích 12Read More »