ON CHUONG 1 GT 12 CB

Giải bài tập ôn tập chương I – Giải Tích 12 CB

Giải bài tập Giải Tích 12 CB – ôn tập chương I Mục lục bài này: các bạn xem bằng văn bản và công thức bằng latex. ————— Giải bài 1,2 trang 45 ôn tập chương I – Giải Tích 12 Giải bài 3,4 trang 45 ôn tập chương I – Giải Tích 12 Giải …

Giải bài tập ôn tập chương I – Giải Tích 12 CBRead More »

Giải bài 9,10 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12

Bài tập 9 trang 46 SGK Giải tích 12 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (f(x)=frac{1}{2}x^4-3x^2+frac{3}{2}) b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f’’(x) = 0. c) Biện luận theo tham số m số nghiệm …

Giải bài 9,10 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12Read More »

Giải bài 11,12 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12

Bài tập 11 trang 46 SGK Giải tích 12 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (y=frac{x+3}{x+1}) b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đường thẳng y = 2x + m luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N. c) Xác định m …

Giải bài 11,12 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12Read More »