Môn Toán Lớp 9

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH CẦU. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

1. Các kiến thức cần nhớHình cầu– Khi quanh nửa hình tròn tâm $O$, bán kính $R$ một vòng quanh đường kính $AB$ cố định ta thu được một hình cầu.– Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo thành một mặt cầu.– Điểm $O$ gọi là tâm, $R$ là bán kính của hình …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH CẦU. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦURead More »

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

1. Các kiến thức cần nhớHình nónCho hình nón có bán kính đáy $R = OA$, đường sinh $l = SA$, chiều cao $h = SO$. Khi đó :+ Diện tích xung quanh: ${S_{xq}} = pi Rl$+ Diện tích đáy : ({S_d} = pi {R^2})+ Diện tích toàn phần: ${S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓNRead More »

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, DIỆN TÍCH QUẠT TRÒN

1. Các kiến thức cần nhớCông thức tính diện tích hình trònDiện tích $S$ của một hình tròn bán kính $R$ được tính theo công thức (S = pi {R^2})Công thức tính diện tích hình quạt trònDiện tích hình quạt tròn bán kính $R$, cung (n^circ ) được tính theo công thức(S = dfrac{{pi {R^2}n}}{{360}},,hay,,,S …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, DIỆN TÍCH QUẠT TRÒNRead More »

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ

1. Các kiến thức cần nhớHình trụCho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó :+ Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} = 2pi Rh$+ Diện tích đáy : ${S_{d}}=pi {R^2}$.+ Diện tích toàn phần : ${S_{tp}} = {S_{xq}} + 2.{S_{d}} = 2pi Rh + 2pi {R^2}$.+ Thể tích : …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤRead More »

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

1. Các kiến thức cần nhớCông thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)Cho đường tròn (left( {O;R} right)), độ dài (left( C right)) của đường tròn ( hay chu vi của đường tròn) là(C = 2pi R,)hay (C = pi d,,)với (d = 2R) là đường kính của (left( O right)) .Công …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒNRead More »