Luyện tập trang 17 SGK Toán 3

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 17 SGK Toán 3 chương 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ. Đề bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 2.  Giải toán theo tóm tắt sau: Có : 4 thuyền Mỗi thuyền : 5 người Tất cả: …người? 3. Đã khoanh vào ({1 over 3})  số quả cam trong hình nào? 4.  Điền …

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 17 SGK Toán 3 chương 1Read More »