Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4

Giải Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4 chương 1

Giải bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4. Bài 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền. Đề bài 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm: Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau: a) …

Giải Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4 chương 1Read More »