Luyện tập chung trang 35 SGK Toán 4

Giải Bài 3 trang 35 SGK Toán 4 chương 1

Giải bài 3 trang 35 SGK Toán 4. Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm: Đề bài Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm: a) Khối lớp Ba có … lớp. Đó là các lớp ……………….. b) Lớp 3A có … học sinh giỏi toán. …

Giải Bài 3 trang 35 SGK Toán 4 chương 1Read More »