Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5 chương 1

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5. Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được. Đề bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được ( dfrac{2}{15}) bể, giờ thứ hai chảy vào được ( dfrac{1}{5}) bể. Hỏi trung bình mỗi …

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5 chương 1Read More »

Giải Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5 chương 1

Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5. Bài 2: Tìm x. Đề bài 1. a) 1 gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{10}) ? b) ( frac{1}{10}) gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{100}) ? c) ( frac{1}{100}) gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{1000}) ? 2. Tìm (x): a) (x +  frac{2}{5}) = ( frac{1}{2}) ;                      b) (x …

Giải Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5 chương 1Read More »