Luyện đề đọc hiểu – THPT

Đọc hiểu – Đề số 100 – THPT – Quốc gia

Giải bài tập Đọc hiểu – Đề số 100, đề đọc hiểu dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT Quốc gia Đề bài Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu sau: Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa, …

Đọc hiểu – Đề số 100 – THPT – Quốc giaRead More »

Đọc hiểu – Đề số 97 – THPT – Quốc gia

Giải bài tập Đọc hiểu – Đề số 97, đề đọc hiểu dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT Quốc gia Đề bài Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4 Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng …

Đọc hiểu – Đề số 97 – THPT – Quốc giaRead More »

Đọc hiểu – Đề số 98 – THPT – Quốc gia

Giải bài tập Đọc hiểu – Đề số 98, đề đọc hiểu dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT Quốc gia Đề bài Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: GIÁ TRỊ CON NGƯỜI Pa-xcan Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất …

Đọc hiểu – Đề số 98 – THPT – Quốc giaRead More »

Đọc hiểu – Đề số 99 – THPT – Quốc gia

Giải bài tập Đọc hiểu – Đề số 99, đề đọc hiểu dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT Quốc gia Đề bài Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4 “…Ông Lê Đại, Gia Lộc, Hải Dương đưa nhận xét thú vị, …

Đọc hiểu – Đề số 99 – THPT – Quốc giaRead More »

Đọc hiểu – Đề số 96 – THPT – Quốc gia

Giải bài tập Đọc hiểu – Đề số 96, đề đọc hiểu dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT Quốc gia Đề bài Đọc đoạn trích sau và thực hiện      “Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí, công danh, phận sự,… Nguyên Công Trứ …

Đọc hiểu – Đề số 96 – THPT – Quốc giaRead More »