Luy thua

Học toán bài 1 Lũy thừa

1. Khái niệm lũy thừa a) Lũy thừa với số mũ nguyên Cho (n) là một số nguyên dương. Với (a) là số thực tùy ý, lũy thừa bậc (n) của (a) là tích của (n) thừa số (a): ({a^n} = underbrace {a.a……a}_n) Với (ane0): ​(a^0=1) ​(a^{-n}=frac{1}{a^n}) Trong biểu thức (a^m), ta gọi (a) là cơ số, số nguyên (m) là số mũ. Chú ý:  (0^0) và (0^n) không có …

Học toán bài 1 Lũy thừaRead More »