Lớp 9 – Tin học

Giải Bài 13: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động Tin học 9

Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động Trả lời: – Ảnh tĩnh là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó. – Ảnh động là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh …

Giải Bài 13: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động Tin học 9Read More »

Giải Bài 11: Tạo các hiệu ứng động Tin học 9

Câu 1. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng hiệu ứng động trong bài trình chiếu. Trả lời: – Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là việc làm cho …

Giải Bài 11: Tạo các hiệu ứng động Tin học 9Read More »

Giải Bài 12: Thông tin đa phương tiện Tin học 9

Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện. Trả lời: – Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời. – …

Giải Bài 12: Thông tin đa phương tiện Tin học 9Read More »

Giải Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chèn Tin học 9

Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu Trả lời: Mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu: – Dùng để minh họa nội dung dạng …

Giải Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chèn Tin học 9Read More »

Giải Bài 9: Màu sắc trên trang chiếu Tin học 9

Câu 1. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu Trả lời: Tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu • Tác dụng của màu nền trang …

Giải Bài 9: Màu sắc trên trang chiếu Tin học 9Read More »