Lớp 8 – Ngữ văn – Ngắn gọn

Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn (ngắn gọn) Văn 8

Câu 1: Văn bản cần phải có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản sẽ bị phân tán, không tập trung vào được vấn đề chính hoặc lạc sang vấn đề khác trong khi triển khai văn bản. Tính thống nhất của văn bản được thể hiện ở các mặt sau: …

Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn (ngắn gọn) Văn 8Read More »

Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo (ngắn gọn) Văn 8

I-ÔN TẬP LÍ THUYẾT Câu 1: Những trường hợp cần phải làm văn bản thông báo: – Khi có một kế hoạch cần triển khai. – Khi có một sự kiện, sự việc cần thông báo rộng rãi… Câu 2: Nội dung và thể thức của một thông báo: Văn bản thông báo phải theo đúng thể …

Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo (ngắn gọn) Văn 8Read More »

Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo) (ngắn gọn) Văn 8

Câu 3: Qua các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25, 26, có thể thấy: – Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng hoặc một quan điểm nào đó. Văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, lí lẽ (luận cứ) và …

Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo) (ngắn gọn) Văn 8Read More »

Soạn bài Chương trình ngữ văn địa phương (tiếp) (ngắn gọn) Văn 8

Câu 1: Đọc các đoạn trích: Các từ xưng hô địa phương trong các đoạn trích trên là: u, mợ (đều dùng để thay thế cho mẹ). Từ mẹ là từ toàn dân, từ u là từ địa phương, còn từ mợ là một biệt ngữ xã hội. Câu 2: Tìm các từ xưng hô địa phương khác. Ví dụ: tui (tôi), tau (tao), hấn (hắn), …

Soạn bài Chương trình ngữ văn địa phương (tiếp) (ngắn gọn) Văn 8Read More »

Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp) (ngắn gọn) Văn 8

TT Tên văn bản, tác giả Thể loại Tên nước, thời gian Nội dung chính Nét nghệ thuật nổi bật 1 Cô bé bán diêm (An-đéc-xen) Truyện ngắn Đan Mạch, thế kỉ XIX Cái chết thương tâm của cô bé bán diêm, kêu gọi tình thương và lòng nhân ái. Xây dựng các hình ảnh …

Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp) (ngắn gọn) Văn 8Read More »