Lớp 7 – SBT Lịch sử

Bài 29: Ôn tập chương 5 và chương 6 – SBT Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 99 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1.  Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chiến tranh Nam – Bắc triều và chiến tranh Trịnh – Nguyễn là A. triều đình nhà Lê suy-yếu, các thế lực …

Bài 29: Ôn tập chương 5 và chương 6 – SBT Lịch sử 7Read More »

Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – SBT Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 Bài tập 1.  Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm A. 1801.                                                               B. 1802. c. 1804                                    …

Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – SBT Lịch sử 7Read More »

Bài 28 : Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX – SBT Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Tác phẩm văn học kiệt xuất viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Du là A. Chinh phụ ngâm.                B. Cung oán …

Bài 28 : Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX – SBT Lịch sử 7Read More »

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước – SBT Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 Bài tập 1. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở A. Thăng Long. B. Phú Xuân (Huế). c. …

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước – SBT Lịch sử 7Read More »