Lớp 7 – Lịch sử

Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX Lịch sử 7

Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII — nửa đầu thế kỉ XIX Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII — nửa đầu thế kỉ XIX, lập bảng thống …

Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX Lịch sử 7Read More »

Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI Lịch sử 7

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ? Trả lời: Để trả lời câu hỏi này, hãy dựa vào SGK trả lời các câu hỏi như:– Những biểu hiện về sự mục nát của vua, quan nhà Lê đầu thế kỉ XVI (liên hệ với bài …

Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI Lịch sử 7Read More »

Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX Lịch sử 7

Em hãy trích dẫn vài câu hay một đoạn thơ của vài tác giả cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Bài thơ “Bánh trôi nước“ “Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ …

Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX Lịch sử 7Read More »

Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Lịch sử 7

Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn Trả lời: Các tầng lớp nhân dân sống khổ cực vì địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề. Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.“Quan coi dân như kẻ thù, dân sợ quan như cọp, …

Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Lịch sử 7Read More »