Lớp 12 – Ngữ văn – Ngắn gọn

Soạn bài Ôn tập phần văn học (ngắn gọn) Ngữ văn lớp 12 tập 2 Văn 12

Câu 1: Những phát hiện khác nhau về số phận và cảnh ngộ của người dân lao động trong tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân) và Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài). Phân tích nét đặc sắc tư tưởng nhân đạo của mỗi tác phẩm – Vợ nhặt (Kim Lân): + Tác giả đã đặt …

Soạn bài Ôn tập phần văn học (ngắn gọn) Ngữ văn lớp 12 tập 2 Văn 12Read More »

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm (ngắn gọn) Ngữ văn 12 Văn 12

* Đáp án phần trắc nghiệm: (SGK, trang 204) * Đáp án phần tự luận Đề 1: Câu 1. a. Tác giả: – Tô Hoài là một trong những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. – Ông có vốn hiểu biết sâu sắc về phong tục tập quán của nhiều …

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm (ngắn gọn) Ngữ văn 12 Văn 12Read More »

Soạn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn) Ngữ văn 12 tập 2 Văn 12

I. Những nội dung kiến thức cầm ôn tập. Câu 1. Thống kê các kiểu loại văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông và cho biết những yêu cầu cơ bản của các loại kiểu đó. Các kiểu loại văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn trung …

Soạn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn) Ngữ văn 12 tập 2 Văn 12Read More »

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (ngắn gọn) Văn 12

Câu 1: Cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học. *  Giá trị nhận thức –  Cơ sở của giá trị nhận thức: + Tác phẩm văn học là kết quả của quá trình nhà văn khám phá, lí giải hiện thực …

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (ngắn gọn) Văn 12Read More »

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (ngắn gọn) Văn 12

Câu 1: Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình đơn lập a. Nguồn gốc: tiếng Việt thuộc: – Họ: ngôn ngữ Nam Á – Dòng ngôn ngữ Môn – Khơmer – Nhánh: tiếng Việt – Mường chung   b. Các thời kì trong lịch sử: – Tiếng Việt trong thời …

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (ngắn gọn) Văn 12Read More »