Lớp 11 – Ngữ văn – Ngắn gọn

Soạn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn) – Văn 11

NHỮNG NỘI DUNG ÔN TẬP: Câu 1: Học kì 1: – Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận – Thao tác lập luận phân tích – Luyện tập thao tác lập luận phân tích – Thao tác lập luận so sánh – Luyện tập thao tác lập luận so sánh – Luyện …

Soạn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn) – Văn 11Read More »

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận (ngắn gọn) – Văn 11

Câu 1: Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu đã cho thấy xác định chủ đề nghị luận của văn bản. a. Sự đa dạng và thống nhất của đất nước In-đô-nê-xi-a. b. Thành tự của Xuân Diệu trong lĩnh vực nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Câu 2: a) – Vấn …

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận (ngắn gọn) – Văn 11Read More »

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận (ngắn gọn) – Văn 11

Câu 1. –   Cái buồn của thơ mới không uỷ mị mà chứa nhiều yếu tố tích cực. –   Thơ mới là phong trào văn học phong phú, một phong trào sáng tạo dồi dào, có nhiều yếu tố tích cực. –   Phong trào Thơ mới có nhiều đóng góp về nghệ thuật thơ. –   …

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận (ngắn gọn) – Văn 11Read More »

Soạn văn bài Ôn tập phần văn học (ngắn gọn) – Văn 11

Câu 1: Thơ mới khác với thơ trung đại về cả nội dung và hình thức: Các bình diện Thơ trung đại Việt Nam Thơ mới Việt Nam Nội dung cảm hứng Thời đại chữ ta nặng tính cộng đồng, xã hội, xem nhẹ tính cá nhân. Thơ trung đại chủ yếu bày tỏ nỗi …

Soạn văn bài Ôn tập phần văn học (ngắn gọn) – Văn 11Read More »