Lớp 10 – Ngữ văn – Ngắn gọn

Soạn bài Tổng kết phần văn học (ngắn gọn) – Văn 10

Câu 1:  Văn học Việt Nam gồm hai bộ phận lớn là văn học dân gian và văn học viết.  Câu 2. – Ba đặc trưng cơ bản của văn học dân gian. + Là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng. + Là kết quả của quá trình sáng tác tập thể. …

Soạn bài Tổng kết phần văn học (ngắn gọn) – Văn 10Read More »

Soạn văn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn ) – Văn 10

Câu 1: Nêu đặc điểm của các kiểu văn bản tự sự, thuyết minh, nghị luận và các yêu cầu kết hợp chúng trong thực tế viết văn bản.                        Cho biết vì sao cần kết hợp các kiểu văn bản đó với nhau?  – …

Soạn văn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn ) – Văn 10Read More »

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (ngắn gọn) – Văn 10

Đề bài : “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới.” (Go-rơ-ki) Phần 1 : Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người. a. Trước khi có chữ viết, con người đã có những sáng tác truyền miệng, nhưng nền văn minh nhân loại chỉ bùng nổ từ khi bắt đầu …

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (ngắn gọn) – Văn 10Read More »

Soạn bài Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (ngắn gọn) – Văn 10

Đề 1: Dân tộc ta có truyền thông “Tôn sư trọng đạo”. Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sông hiện nay? Mở bài : “Tôn sư trọng đạo” là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đang ngày càng được phát huy …

Soạn bài Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (ngắn gọn) – Văn 10Read More »

Soạn văn bài Ôn tập phần tiếng Việt (ngắn gọn) – Văn 10

Câu 1: Hoạt động giao tiếp là gì? Có những nhản tố giao tiếp nào tham gia và chi phối hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? Trong hoạt động giao tiếp có những quá trình nào?                             – Hoạt động giao tiếp …

Soạn văn bài Ôn tập phần tiếng Việt (ngắn gọn) – Văn 10Read More »