Chưa được phân loại

Lý thuyết Toán 12 – Chương 5 – KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

1. Khái niệm khối đa diện a) Hình đa diệnHình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn tính chất:+ Hai đa giác phân biệt hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.+ Mỗi cạnh của đa giác nào cũng …

Lý thuyết Toán 12 – Chương 5 – KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆNRead More »