Khối đa Diện

Trên ba tia Ox,Oy,Oz vuông góc với nhau từng đôi, lần lượt lấy các điểm A,B,C sao cho (OA = a,{rm{ }}OB = b,{rm{ }}OC = c.) Giả sử A cố định còn B,C thay đổi nhưng luôn luôn thỏa OA=OB+OC. Tính thể tích lớn nhất V.max của khối tứ diện OABC.

Câu hỏi: Trên ba tia Ox,Oy,Oz vuông góc với nhau từng đôi, lần lượt lấy các điểm A,B,C sao cho (OA = a,{rm{ }}OB = b,{rm{ }}OC = c.) Giả sử A cố định còn B,C thay đổi nhưng luôn luôn thỏa OA=OB+OC. Tính thể tích lớn nhất V.max của khối tứ diện OABC. A. ({V_{max …

Trên ba tia Ox,Oy,Oz vuông góc với nhau từng đôi, lần lượt lấy các điểm A,B,C sao cho (OA = a,{rm{ }}OB = b,{rm{ }}OC = c.) Giả sử A cố định còn B,C thay đổi nhưng luôn luôn thỏa OA=OB+OC. Tính thể tích lớn nhất V.max của khối tứ diện OABC.Read More »

Bài 1 Khái niệm về khối đa diện

Gồm các bài học sau (gồm có phần nâng cao và cơ bản): ============= Mời các bạn chọn phần cần đọc. =========== Lý thuyết Khái niệm về khối đa diện Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện Giải bài tập Bài 1 Khối đa diện – SGK hình học 12 cơ bản Chương I. …

Bài 1 Khái niệm về khối đa diệnRead More »

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC. Góc giữa mặt phẳng (SBM) và mặt phẳng (ABC)  bằng ({45^0}). Tính thể tích khối chóp S.ABNM

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC. Góc giữa mặt phẳng (SBM) và mặt phẳng (ABC)  bằng ({45^0}). Tính thể tích khối chóp S.ABNM A. (frac{{25{a^3}}}{8}) (đvtt) B. …

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC. Góc giữa mặt phẳng (SBM) và mặt phẳng (ABC)  bằng ({45^0}). Tính thể tích khối chóp S.ABNMRead More »

Tháp Eiffel ở Pháp cao 300 m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8000000 kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1 kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu?

Câu hỏi: Tháp Eiffel ở Pháp cao 300 m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8000000 kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1 kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu? A. 1,5 m B. 2 m …

Tháp Eiffel ở Pháp cao 300 m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8000000 kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1 kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu?Read More »

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng A’G vuông góc với mặt đáy (ABC) và A’B tạo với đáy một góc ({45^0}). Tính thể tích khối chóp A’BCC’B’.

Câu hỏi: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng A’G vuông góc với mặt đáy (ABC) và A’B tạo với đáy một góc ({45^0}). Tính thể tích khối chóp A’BCC’B’. A. (frac{{{a^3}sqrt 5 }}{9}) (đvtt) B. …

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng A’G vuông góc với mặt đáy (ABC) và A’B tạo với đáy một góc ({45^0}). Tính thể tích khối chóp A’BCC’B’.Read More »