III. Đề kiểm tra

Giải Đề II trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1

Trong mặt phẳng tọa Câu 1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(4 ;3). Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong các trường hợp sau : a) A đối xứng với M qua trục Ox ; b) B đối xứng với …

Giải Đề II trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Đề III trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1

Cho tam giác Câu 1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (1 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm xác định bởi: (overrightarrow {AD}  = {3 over 4}overrightarrow {AC} ) I là trung điểm của BD ; M là điểm thỏa mãn (overrightarrow {BM}  = xoverrightarrow {BC} ,(x in R)) a) Tính (overrightarrow …

Giải Đề III trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Đề I trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1

Hãy thực hiện các phép toán sau Câu 1 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)  Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy thực hiện các phép toán sau: a) (overrightarrow {AO}  + overrightarrow {BO}  + overrightarrow {CO}  + overrightarrow {DO}) b) (overrightarrow {AB}  + …

Giải Đề I trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1Read More »