Học toán lớp 9

Giải Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp Đề bài Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C …

Giải Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2Read More »

Giải Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O). Đề bài Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O). Vẽ đường tròn tâm (P) bán kính PO. Hai đường tròn cắt nhau tại A và B. Đường thẳng OP cắt đường tròn (P) tại điểm thứ hai C. a) Chứng minh CA là …

Giải Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2Read More »

Giải Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại B và C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại Đề bài Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại B và C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt đường tròn …

Giải Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2Read More »

Giải Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O và một điểm D di động trên cung AC. Gọi E là giao điểm Đề bài Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O và một điểm D di động trên cung AC. Gọi  E là giao điểm …

Giải Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2Read More »

Giải Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn và H là hình chiếu của M Đề bài Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn và H là hình chiếu của M …

Giải Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2Read More »