Học toán hình học 12 chương 1

Bài 3 Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Gồm các bài học sau (gồm có phần nâng cao và cơ bản):   ============= Mời các bạn chọn phần cần đọc. =========== Lý thuyết thể tích của khối đa diện Thể tích khối chóp Thể tích khối lăng trụ Tỷ số thể tích khối đa diện Trắc nghiệm thể tích khối chóp Giải bài …

Bài 3 Khái niệm về thể tích của khối đa diệnRead More »

Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Gồm các bài học sau (gồm có phần nâng cao và cơ bản):   ============= Mời các bạn chọn phần cần đọc. =========== Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Giải bài tập Bài 2 Khối đa diện lồi và …

Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đềuRead More »

Bài 1 Khái niệm về khối đa diện

Gồm các bài học sau (gồm có phần nâng cao và cơ bản): ============= Mời các bạn chọn phần cần đọc. =========== Lý thuyết Khái niệm về khối đa diện Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện Giải bài tập Bài 1 Khối đa diện – SGK hình học 12 cơ bản Chương I. …

Bài 1 Khái niệm về khối đa diệnRead More »