Hóa lớp 11 Nâng cao

Giải Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành kết tủa sau (hình 1.10): Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành …

Giải Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1

Tính nồng độ mol của các ion Tính nồng độ mol của các ion ({H^ + })  và (O{H^ – })  trong dung dịch (NaN{O_2})  1,0 M, biết rằng hằng số phân li bazơ của (NO_2^ – ) là ({K_b} = 2,{5.10^{ – 11}}) Giải                             (NaN{O_2} to N{a^ + } …

Giải Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1

Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ? Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ? A.(SnC{l_2})                                    B.NaF                         C. (Cu{left( {N{O_3}} right)_2})                          D. KBr Giải KBr (Muối của cation bazơ mạnh và gốc axit …

Giải Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Xiclopropan là hiđrocacbon không nó vì nó có phản ứng cộng   [  ] b) Propan không làm mất màu dung dịch (KMn{O_4})      …

Giải Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5Read More »

Giải Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được. a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét …

Giải Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5Read More »

Giải Câu 4 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải thích. Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải …

Giải Câu 4 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5Read More »