Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

Soạn Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì II trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng 1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì ? □ Li-li-pút □ Gu-li-vơ □ Không có tên 2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này ? □ Chỉ có nước Li-li-pút □ Chỉ có …

Soạn Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì II trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2Read More »

Soạn Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích. Mẫu 1 : Đoạn văn miêu tả ngoại hình con chó. Bài làm Chủ nhật vừa rồi, em đến nhà bác Ba chơi. Bác cho em một chú chó. Em thích thú đem về nuôi và đặt cho nó …

Soạn Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2Read More »

Soạn Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em : Nếu nhắm mắt…………… ……………………………. các bà tiên …………………………… đi hài bảy dặm ……………………………. cô Tấm rất hiền. Nếu nhắm mắt………………. Đã nuôi em…………………… ………………………………  sớm khuya vất vả ………………………………. lại mở ra ngay. 2. Bài thơ Nói với em …

Soạn Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2Read More »

Soạn Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Đọc trích đoạn viết về chim bồ câu (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 165). Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình, em hãy viết một đoạn văn miêu tả hoạt động của chim bồ câu. (Gợi ý : Cần chú ý miêu tả những …

Soạn Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2Read More »

Soạn Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại : – Một câu hỏi :              – Một câu kể : – Một câu cảm : – Một câu khiến : 2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có …

Soạn Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2Read More »