Giải SBT Vật lý lớp 8

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bài 20.1 trang 53 Sách bài tập Vật lí 8.Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?A.Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.B.Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gianC. Sự tạo …

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?Read More »

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 28: Động cơ nhiệt

Bài 28.1 trang 77 Sách bài tập Vật lí 8.Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt ?A. Động cơ của máy bay phản lực.B. Động cơ cùa xe máy Hon-đa.C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.D. Động cơ chạy máy phát diện của nhà …

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 28: Động cơ nhiệtRead More »

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 9: Áp suất khí quyển

Bài 9.1 trang 30 Sách bài tập Vật lí 8.Càng lên cao, áp suất khí quyển:A. càng tăng B. càng giảmC. không thay đổi D. Có thế tăng và cũng có thể giảmGiải=> Chọn B. càng giảm Bài 9.2 trang 30 Sách bài tập Vật lí 8.Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí …

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 9: Áp suất khí quyểnRead More »